Obnovljivi viri energije – energija bodočnosti

Solarni kolektorji na družinski hišiPotrebe po energiji so vse večje (število prebivalcev narašča, poraba v gospodarstvu je vse večja ...), cene se višajo in srokovnjaki predvidevajo, da se bo, če nekaj ne ukrenemo, »energetsko stanje« z leti še poslabšalo.

Trenutno se skoraj vse potrebe po energiji pokrivajo iz neobnovljivih virov (fosilnih goriv) – nafta, naravni plin in premog.

Našteti viri močno obremenjujejo okolje – od onesnaženosti (izpusti CO2), klimatskih sprememb do različnih nesreč na naftnih platformah in tankerjih “Naftni madež v Mehiškem zalivu bi lahko ogrozil obalo”, “Britanska družba BP prevzela polno odgovornost za razlitje nafte v Mehiškem zalivu”. Velik problem predstavlja tudi proizvodnja energije v nuklearkah – katastrofe “Černobilska nesreča” Černobil, Ukrajina 25. 04. 1986 in Fukoshima, Japonska 11. 03. 2011 (Japonska vlada okolico Fukušime razglasila za "območje duhov").

Posledice takšnih nesreč so velike: onesnaženost agrarnih površin, ogroženo je zdravje ljudi, radioaktivnost ogroža tudi sosednje države, onesnaženost podtalnic, rek, morja, jezer... Poleg nesreč je problem tudi v shranjevanju radioaktivih odpadkov (pri nas jih je več kot 300 ton v hladilnem bazenu, vir: Kje bodo razpadali odpadki iz nuklearke?), ki jih je z leti obratovanja vse več (podoben problem imajo tudi druge države, recimo Nemčija, ki počasi zapira svoje nuklearke in se »obrača« k proizvodnji zelene, obnovljive energije - “Nemčija v prihodnosti na nejedrski pogon”).

Solarna energija iz AfrikeSolarna "polja" v Španiji

Pot do opustitve zastarelih virov energij bo zahtevna. Še vedno obstajajo lobiji, ki se borijo isključno za uporabo nafte – črnega zlata, zaradi katerega se tudi danes umira v vojnah.

V nadaljevanju vam bomo poskušali skozi oči strokovnjakov in strokovne članke približati izrabo obnovljivih virov energije.

Lep sončen-obnovljiv in poleten pozdrav
vaš nastrehi.net