Zakaj sončna energija?

Fotovoltaika na strehi OŠ ApačeŽivimo v času, ko cene fosilnih goriv strmo naraščajo in prekomerna (neracionalna) poraba energije terja svoj davek v hitrih podnebnih spremembah, ki se tičejo vseh nas.

Velika želja EU in naših vladnih organov je zmanjšanje porabe energije in povečanje izrabo obnovljivi virov energije. Za to pa imamo na voljo kar nekaj možnosti. Med temi je najbolj privlačna SONČNA ENERGIJA, saj v  manj kot devetih minutah zadene zemljo tolikšna količina sončne energije, kot je porabimo na zemlji v enem letu. In ta energija prihaja direktno pred naša vrata brezplačno ter brez škodljivih vplivov na okolje.

Za izkoriščanje sončne energije vam lahko ponudimo privlačne in tehnološko napredne rešitve za pridobivanje solarne energije za ogrevanje ali za proizvodnjo elektrike. 

Štirje in še nekaj več razlogov za sončno energijo

Zakaj se mi izplača vložiti v solarni sistem? Odgovore na to lahko strnemo v štirih ključnih prednostih: dolgoročno varčevalen ukrep, neprecenljiv občutek varnosti, udobna uporabnost in rokovanje, sodoben design in estetski učinek.

K tem pa velja izpostaviti  še vsaj ducat ekoloških, ekonomskih in praktičnih razlogov za nakup:

 1. Koriščenje čiste energije, ki je, kar je najpomembnejše, praktično zastonj.
 2. Velika neodvisnost od kriznih razmer in rasti cen na področju usihajočih standardnih energetskih resursov. 
 3. Pomemben in navzven viden prispevek k ohranitvi čistega okolja. 
 4. Delovanje sistema brez hrupa in izpustov. 
 5. Harmonična integracija v arhitekturo ter univerzalna možnost montaže, tako v/na streho ali nadstrešek kot tudi v   fasado. 
 6. Dolga življenjska doba solarnih sistemov z garantirano zmogljivostjo na določeno časovno obdobje. 
 7. Proizvodnja toplote tudi pri oblačnem vremenu s koriščenjem difuzne svetlobe. 
 8. Do 75% letni prihranek pri ogrevanju sanitarne vode. 
 9. Dvig tržne vrednosti objekta. 
 10. Možnost pridobitve solarne rente in ugodnih kreditov s strani države. 
 11. Možnost postavitve lastne male fotonapetostne elektrarne (MFE), registracije s.p.-ja  in prodaje elektrike v javno omrežje. 
 12. Pomoč pri ureditvi vloge za razpis na državna sredstva.

Fotovoltaika - proizvodnja električnega toka

Fotovoltaika na poslovni stavbi podjetja ProSIGMAFotovoltaika (FV) že dokazuje, še bolj pa obeta, da je to tisti vir, ki bo pomembno pripomogel k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne bo obremenjeval okolja. Sonce ni od nikogar, sonce je zastonj in sonca ne bo zmanjkalo. Z njegovim koriščenjem za prodajo proizvedene elektrike pa lahko zaslužite. Zato velja postavitev sončne elektrarne za varno in dolgoročno donosno naložbo, s katero si ustvarite zagotovljen prihodek. Na to lahko gledate kot na neke vrste naložbo za pokojninsko rento.

Kadar razmišljamo o postavitvi fotovoltaike, se moramo najprej zavedati, da je osnovni pogoj površina, ki je popolnoma osončena in nanjo nikoli tekom dneva ne pade senca. S tem v zvezi je treba poudariti, da je veliko večino problemov glede orientacije, lege, naklonov, tipa streh in kritin rešljivih z nosilci za module, ki so popolnoma prilagodljivi, glede na izbrani tip celic. Pa tudi to, da sončne celice v fotovoltaičnih modulih za svoje delovanje izkoriščajo celoten spekter sončne svetlobe in ne le njen vidni del, zato delujejo tudi, kadar niso neposredno obsijane (oblačnost). Nadvse pomembna prednost FV elektrarn pa je še  v nizkih stroških vzdrževanja, saj teh - razen čiščenja modulov enkrat letno - praktično ni.

Nekaj najpomembnejših razlogov za "sončno investicijo"

 1. Fotovoltaika na poslovni stavbi podjetja ProSIGMASončna elektrarna neposredno izrablja sonce kot resnično trajni vir energije
  Zanesljivost pri preskrbi z energentom je za vsakega investiorja ključnega pomena. Obnovljivih virov energije je poleg sonca še nekaj (veter, vodotoki, bioplin), vendar se vplivi klimatskih sprememb ter političnih razmer pri teh kažejo v pretežni meri negativno, medtem ko se povprečno število sončnih dni v letu povečuje.
 2. Sončna elektrarna je varna in zanesljiva naložba
  Denar naložen v sončni elektrarni je varen, saj investitor poleg same elektrarne razpolaga še s terjatvami do elektrodistribucijskih podjetij oz.države, ki so zanesljivi plačniki.
 3. Sončna elektrarna je visoko donosna naložba
  Cena električne energije pridobljene iz sončne energije ni podvržena kratkoročnim nihanjem, zato je vrednost premoženja vloženega v sončno elektrarno ves čas enaka oz. začne padati šele proti koncu njene življenjske dobe (30 let). Donos na volženi kapital se ob ustrezni finančni konstrukciji danes giblje okoli 15% letno. Cene električne energije pa bodo v prihodnosti rasle nadpovprečno oz. bolj od splošnega nivoja cen.
 4. Pogoje za sončno elektrarno izpolnjujejo mnogi
  Osnovni pogoj je osončena površina, ki je obrnjena proti jugu, najenostavneje na strehi, lahko pa tudi na zemljišču. Drugi pogoj je zagotavljanje dela investicijskih sredstev, ki jih bo zahtevala postavitev elektrarne.
 5. Država namenja temu vse več subvencij in nepovratnih sredstev
  Pri postavitvi sončne elektrarne lahko izkoristimo subvencije, ki jih v obliki zagotovljenih odkupnih cen za sončnoelektrično energijo in letnih razpisov nepovratnih investicijskih sredstev ponuja država.
 6. Ni vam treba skrbeti za "papirno vojno"
  Investitorji se neradi ubadate s kupi papirjev, izpolnjevanjem obrazcev in čakanjem na razna dovoljenja, zato vse to opravimo za vas pri ProSIGMI. Vključno seveda s kasnejšo postavitvijo in zagonom elektrarne.

V nadaljevanju bomo v strokovnih člankih govorili o delovanju fotovoltaike, možnostih vgradnje...

Link na dokument: pdf Sončne elektrarne na ključ 2011

ProSIGMA d.o.o.